Om oss

Hjem / Om oss

Om oss

bilSpiten AS - for sikkerhets skyld

Velkommen til bilSpiten - leverandør av Kongsbergs beste bilopplevelser.

bilSpiten er stolt forhandler av Volvo, Mazda, Ford, Renault og Dacia – fem merker som utfyller hverandre svært godt.

Vi ønsker å levere Kongsbergs beste bilopplevelser og syns at bil skal vekke lidenskap og være spennende og morsomt. Men mest av alt syns vi at bil skal være trygt. Det er derfor vi sier: bilSpitenfor sikkerhets skyld.

Les mer om historien til bilSpiten her!


bilSpitens kvalitetspolitikk er:

bilSpiten AS skal sørge for den beste kvalitet på alt vi leverer som en komplett bilforhandler. Vi skal gjøre dette gjennom å tilstrebe og levere Kongsbergs beste bilopplevelse, opptre profesjonelt samt legge kvalitet i bunnen av alt vi gjør både internt og eksternt.

For å nå de overordnede mål for kvalitetspolitikken skal bilSpiten AS ha følgende punkter som viktige kvalitetsparameter:

  • Det vi leverer, både biler og tjenester skal være preget av kvalitet.
  • Alle våre ansatte skal ha gode kunnskaper til kvalitetsspørsmål og riktig kompetanse for oppgaven.
  • Være sertifisert i henhold til ISO 9001, og arbeide kontinuerlig med forbedringer av ulike faktorer som påvirker kvalitet.
  • Arbeide med å bygge tillit, som gir livslang forretningsrelasjoner med våre kunder.
  • Øke ansattes kvaltetsbevissthet gjennom informasjon og opplæring slik at kvalitet vektlegges i det daglige arbeid.
  • Sørge for at kvalitetspolitikk er dokumentert, implementert, vedlikeholdt og kommunisert til de ansatte.
  • Drive et aktivt kvalitetsarbeid som grunnlag for langsiktig lønnsømhet og konkurransekraft.

bilSpiten og miljø

bilSpiten anerkjenner at vår virksomhet har påvirkning på det ytre miljø både gjennom egen aktivitet samt indirekte, som leverandør av biler med forurensende utslipp, via våre kunder og samarbeidspartnere. Vi ser også at konsekvensene av påvirkningen av det ytre miljø vil kunne influere på våre forretningsområder.

greenPå bakgrunn av dette tar bilSpiten et ansvar for vår påvirkning på det ytre miljø og klima.

Dette skal være forpliktende for bilSpitens virksomhet og integreres i den daglige driften.

Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje. Vi skal i tillegg til å håndtere våre egne forpliktelser i henhold til myndighetskrav, være en pådriver for og til enhver tid opplyse om og våre mest hensiktsmessige alternativer sett i et miljøperspektiv. Gjennom en leverandør av forbedret teknologi, vil bilSpiten kunne gi et viktig bidrag til å redusere CO2-utslipp i vårt nærområde.

Åpningstider

Salgsavdelingen

Man-Fre 08:30 - 16:30
Tors 08:30 - 19:00
Lør 10:00 - 13:00

Verksted

Man-Fre 08:00 - 16:00
Lør Stengt

Delelager

Man-Fre 08:00 - 16:30
Lør Stengt


Kontakt oss

Klikk her for kontaktinfo


bilSpiten i lokalsamfunnet

Kongsberg Miners

Kongsberg Orienteringslag

Kongsberg Golfbane

Team Kongsberg


Ansatte

Møt våre ansatte!